הלבנת שיניים בלייזר – ד״ר אריאל סביון
6 ביולי 2018
טיפול בלייזר בביצוע שתלים דנטליים – ד״ר אריאל סביון
22 בספטמבר 2018

טיפול במחלות חניכיים בלייזר – ד״ר אריאל סביון

טיפול במחלות חניכיים בלייזרים ברפואת שיניים

 

מהו פרוטוקול לטיפול בלייזר ארביום כרומיום  [Protocol REPAIR with Ec,Cr:YSGG laser]

 

הקדמה

בפרקטיקה היומיומית ובאלפי מטופליםאני נתקל לא פעם במטופלים הסובלים מבעיות בחניכיים (מטופלים בעלי מנשןאו במטופלים הסובלים מבעיות ברקמה הרכה (מטופלים עם שתלים דנטליים).

קבוצה ראשונה מטופלים שביצעו השתלות שתלים שמסיבות שונות פיתחו מחלות של רקמה רכה סביב השתלים בדרגות שונות.המחלה נקראת פרימוקוסיטיס (פגיעה רק ברקמה רכהאו פריאימפלנטיטיס (פגיעה בעצם העוטפת את השתלומתבטאת בין היתר בזיהום של סלילי השתל.

קבוצה שנייה - מטופלים הסובלים ממחלת חניכיים בדרגות חומרה שונות בלי קשר למיןגילגזע.

לעניות דעתיהבעיה העיקרית היא שהם לא מקבלים טיפול הולם מספיק ו/או לא משתמשים במכשור המתאים ו/או לא מבצעים מעקב קפדני לאחר גמר הטיפולים. ההשלכות של אלו הן חזרתה של מחלת החניכיים, ואז הם חוזרים שוב לנקודת התחלה.

מחלת חניכיים פוגעת באורח חיים ובשגרה היומיומית של המטופל.המחלה גורמת להליטוזיס (ריח לא נעים בחלל הפה),  לניידות שיניים בדרגות שונות בגלל ספיגה של עצם לכאבים ו/או לרגישות שיניים, והגרוע מכלתורמת לאיבוד המנשך הטבעי של המטופל בגלל פגיעה בתאחיזה של הפריודונטיום,.

במאמר, אציג דרך חדשה לטיפול במחלות חניכיים  באמצעות לייזר דנטליישנם סוגי לייזר רבים בענף הרפואהולכן חשוב מאוד סוג הלייזר לטיפול במחלות חניכייםאחרת הנזק יהיה גדול יותר מהתועלתיתרה מזאתחשובה מאוד ההכשרה של הרופא המטפל והגנה על המטופל מפני קרני הלייזר הכולל שימוש במשקפי לייזר מיוחדים.

הפרוטוקול של חברת BIOLASE ( חברה אמריקאית עם אלפי מאמרים בתחוםנועד לטיפול במחלות חניכיים בדרגות שונותבדגש על טיפול כירורגי זעיר-פולשני בשילוב של מיקרוסקופ דנטליטיפול במחלות חניכיים בגישה מיקרוכירורגית נועד לשמר את השיניים לשנים רבותעם דגש על רגנרציה פריודונטלית (חידוש של החניכיים).

טיפול במחלות חניכיים באמצעות מכשיר לייזר בהגדלה של מיקרוסקופ לא רק משפר רגנרציה פריודונטלית אלא זהו גם טיפול אלטרנטיבי לטיפול במחלות חניכיים בדרגה בינונית עד גרועה.

פרוטוקול REPAIR להסרת אבנית בשימוש לייזר ברפואת שיניים

היתרונות בהסרת אבנית ו/או בהקצאת שורשים בלייזר במחלות חניכיים

 • פרוצדורה לא ניתוחיתאין צורך בסכין מנתחים ו/או תפרים ו/או בטיפול קונווציונאלי בטיפול חניכיים לרבות הרמת מטלה וחיתוך (ברוב המקרים)

 • הרדמה מקומית מספיקהבדרך כללטיפול בישיבה אחת.

 • טיפול קל יותר למטופלללא סיבוכים מיותרים ו/או דימומים אשר מגבילים את ראיה באזור הטיפול.

 • ברוב המקריםבטיפול במחלת חניכיים המטופל יבחר בטיפול לייזר בגישה כירורגית סגורה (ללא הרמת מטלהמאשר בהרמת מטלה של כל החניכייםהמתבטא בתפריםבהחלמה קשה, ובנסיגת חניכיים.

 • הטיפ הארוך של הלייזר (אורך14מ״מבאמצעות מיקרוסקופיכול להיכנס לעומק הכיסולהסיר את הנגע בעזרת אנרגיית הלייזרכמו כן הסרת אבנית מתבצעת באמצעות אנרגיית הלייזר, אין צורך בתפריםהחלמה מהירה יותרטיפול במחלת חניכיים עם אנרגיית הלייזר הינו טיפול זעיר-פולשני, מפחית את רמת הכאב עם החלמה מהירה יותרללא דימום בזמן הפרוצדורה המאפשרת לרופא המטפל לראות בצורה טובה ומדוייקת יותר את האבנית בתוך כיס חניכיים.

פרוטוקול REPAIR באמצעות אנרגית לייזר מסוג Er,Cr:YSGG 2780 nm

מכשיר לייזר מסוג ארביום כרומיוםנועד לטיפול ברקמה קשה (חומר שןעצםטיטניוםאבן בחניכייםובטיפול ברקמה רכה (חניכיים,רקמה רכהעור).

היתרונות בפרוטוקול REPAIR על פני ניתוח חניכיים קונווציונאלי.

 1. טיפול נוח יותר למטופל עם פחות זמן כיסא.

 2. טיפול זעיר פולשניבגישה מיקרו כירורגית אשר מפחית את רמת הכאב ואי הנוחות.

 3. יש פחות דימום אם בכללבזמן הפרוצדורה.

 4. אנרגיית הלייזר לא פוגעת בצמנטום של שורש שןומהווה טיפול שמרני לעומת הטיפול הקונווציונאלי (הסרת חומר שן בזמן גרידה של השורש עם כלים ידניים או עם מכשיר רוטטורי (טורבינה).

 5. הרדמה מקומית מספיקהטיפול בלייזר פחות פולשני.

 6. אין צורך בחתכים ו/או בתפרים לרבות הרמת מטלה וחשיפת שורשי השיניים.

 7. החלמה מהירה יותרחזרה לשיגרה ללא כאבים ו/או נפיחות פוסט אופרטיבית.

ההגדרה הראשונית  של הפרוטוקול הוא להדריך את הרופא שלב אחר שלב בטיפול במחלות חניכיים בשלב מוקדםבינוני או מתקדם של המחלה.

ֿ הפרוטוקול בנוי משלושה חלקיםשלב טרום כירורגישלב הכירורגיוהשלב הפוסט כירורגי.

חלק א השלב הטרום כירורגי:

כל המטופלים חייבים לעבור בדיקה פריודונטלית הכוללת צ׳ארטר פריודונטליוהערכה של מחלת החניכיים ולבצע רישום של עומק כיסי חניכייםכמו כן חייבים לאסוף אנמנזה רפואית של המטופל כולל היסטוריה רפואית ומחלות גנטיות במשפחה (אם קיימות כאלהשל מחלות חניכיים.

הטיפול הטרום כירורגי בנוי מניקוי אבן ו/או הקצאת שורשים על ותת חניכיוכוללת הדרכה להגיינה אורלית נאותהושימוש במברשות בינשניותנוסף לכךרצוי לבצע הערכה של מצב הסגר של המטופלדרגת ניידותוקיבוע של השיניים בעת הצורך.

חלק ב׳ החלק הכירורגי.

תחילהמבצעים הערכה מחדש לאחר ניקוי והקצאת שורשיםמוודאים שאכןהמטופל מודע למצבוושומר ברמה נאותה על הגיינה אורליתומשתמש במברשת חשמלית עם סיבים רכים.

מתבצעת הערכה מחדש ובדיקה של עומק הכיסים ותגובה לטיפול של החניכיים לחלק טרום ניתוחי.

כעת נעבור שלב אחר שלב בביצוע ניתוח חניכיים בשיטה סגורה באמצעות לייזר ארביום כרומיום תחת מיקרוסקופ דנטלי בגישה זעיר-פולשנית.

1.דה אפיתליזציה של אורך הכיס בחלק החיצוני – קילוף (פילינגעם הלייזר שכבה של אפיתלמתחילים מהחלק הג׳ינג׳יבלי (החניכיעד עומק הכיס בחלק החיצוני (מחוץ לשן).

Mode

Pulse Rate

Water

Air

Power

Tip

H

30Hz

50%

40%

1.5w

Rfpt5

2.גי׳נג׳יבקטומי – חיתוך עודף רקמה רכה במקרה הצורךלהקטנת עומק הכיסהניתוח מבוצע רק במקרה שלכיס מדומהחשוב להיזהר ולא לפגוע ברקמה בריאה ולשמור על מרחב ביולוגי תקין.

Mode

Pulse Rate

Water

Air

Power

Tip

H

30Hz

50%

40%

1.5w

Rfpt5

3.דה אפתיליזציה ושחרור חניכיים – אפיתליום של הכיס הפנימי צריך להיות מוסר עד קצה הכיס ועד העצםשולי החניכיים יכולים להיות משוחררים לראות טובה יותר של עומק הכיס המכיל בתוכו ביופילם ואבן תת חניכימיקרוסקופ במרפאה רק משדרג את הטיפול ותורם לראות ודיוק ללא פשרות.

Mode

Pulse Rate

Water

Air

Power

Tip

H

30Hz

50%

40%

1.5w

Rfpt5

4.ניקוי והקצאת שורשים – ניקוי בעומק הכיס בשילב של מיקרוסקופ ומכשיר אולטרא סוניהחלקת הצמנטום ושטיפה עם כלורקסידין.

5.הסרת גרנולציההכנת שורש השן (צמנטוםעם לייזר לרגנרציה של החניכיים וחיבור של רקמת חיבור לשורש השןהסרת גרנולציה עד חשיפת העצםקילוף של רקמה דלקתית.

Mode

Pulse Rate

Water

Air

Power

Tip

H

75Hz

50%

40%

1.5w

Rfpt5

6.טיהור של העצם עיצוב ותיקון דפקט ומתאר של העצםהחזקת הטיפ של הלייזר הינה בצורה פרללית לשורש של השןבשלב זהמחליפים את הטיפ לטיפ MZ6ומעלים את העוצמה של הלייזרמעגלים את הדפקט של העצםמחליקיםומעבירים אנרגיה סביב שורש שןהפעולה אינה גורמת נזק לשורש שן.

Mode

Pulse Rate

Water

Air

Power

Tip

H

30Hz

80%

70%

2.5w

mz6

7.ניקוי סופי של הדפקט ויצירת קרישיות והמוסטזיסיצוב קריש דם לריפוי מהיר.

Mode

Pulse Rate

Water

Air

Power

Tip

H

30Hz

10

10%

1.5w

Rfpt5

8.הנחת ממברנת פיברין +קומפרסים.

חלק ג ׳-שלב פוסט ניתוחי

מיד לאחר הניתוחצחצוח שיניים יתבצע אך ורק עם מברשת שיניים רכה מיוחדת לניתוחי חניכייםהנחיה לביצוע שטיפות פה במשך 10ימים עם כלורקסידין.

לאחר שבוע ימים– ניקוי בעדינות עם מברשת בינשינית רכהאסור לבצע בדיקה עם מחדר לעומק של הכיס במשך חודשים מיום הניתוחלאחר שלושה חודשים מבוצע ניקוי אבנית על חניכי.

ד״ר אריאל סביון בעל מרפאה פרטית בראשון לציוןומתמקד בטיפולי חנייכים בלייזרים בשילוב של מיקרוסקופד״ר סביון בעל תואר מסטר במדעי הלייזר מטעם האונ׳ הגרמנית אאוכןבעל תואר בכיר וחבר הנהלה ברפואת שיניים מיקרוסקופית העולמיתד״ר סביון אריאל דוגל בגישה מיקרו כירורגית ומשלב בפרקטיקה היומיומית שני מכשירי לייזר שברשותו.

מאמרים קשורים: